ALGEMENE VOORWAARDEN ANTI-AGING LABS (AAL)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen bij Anti-Aging Labs (AAL) en de getoonde informatie op alle AAL websites. Door het plaatsen van een bestelling, gaat u akkoord en aanvaardt u deze algemene voorwaarden. Anti-Aging Labs is een geregistreerde handelsnaam van Rise of the Ageless B.V.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Ons postadres is:

 • Anti-Aging Labs
 • Postbus 1000
 • Unit A950
 • 2260 BA, Leidschendam, Nederland

Ons statutair vestigingsadres is:

 • Anti-Aging Labs
 • Basaltdijk 23, 4706 DP
 • Roosendaal, Nederland

U kunt ook contact met ons opnemen via de telefoon op +088 3188 500 of door een e-mail te sturen naar: [email protected]

PRIVACY GEGEVENS

Wij respecteren uw privacy. Alle verzamelde informatie op onze websites zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden doorverkocht, gedeeld met derde partijen of hergebruikt worden zonder uw toestemming. Alle informatie die u aan ons verstrekt zal zorgvuldig bewaard worden en nooit worden gebruikt voor doeleinden waar u geen nadrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

GEEN MEDISCH ADVIES

De websites die eigendom zijn van AAL verlenen geen medisch advies. AAL is een supplementenbedrijf en is niet betrokken bij het verstrekken van medisch of professioneel advies en/of diensten. De informatie op onze sites is niet bedoeld om het medische advies van een zorgverlener te vervangen.

INFORMATIE WEBSITE(S)

 • AAL heeft getracht om ervoor te zorgen dat de geleverde informatie op de websites zo nauwkeurig mogelijk is. Er worden echter geen toezeggingen gedaan of een garantie gegeven van elke aard ten aanzien van de informatie.
 • Wij kunnen niet garanderen dat de producten een gunstige werking zullen hebben voor iedereen die ze uitprobeert.
 • Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade (direct, indirect of als gevolg), die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de websites met betrekking tot foutieve informatie of omissies.
 • De omschrijving en de specificaties van de producten op de AAL websites is slechts globaal en wij behouden het recht voor om wijzigingen toe te passen die geen materiële invloed hebben op de kwaliteit of prestaties van die producten.
 • Wij kunnen eventuele fouten die op de websites worden weergegeven corrigeren of de producten uit de verkoop halen zonder enige aansprakelijkheidsstelling. Prijzen en de beschikbaarheid van producten zijn ook onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

PRODUCTEN BESTELLEN

U kunt de producten op onze websites bestellen door het verzenden van een volledig ingevulde bestelformulier via de check-out procedure. Wij zullen vervolgens uw bestelling per e-mail bevestigen via het door u opgegeven e-mail adres. De verzending van deze mail (ongeacht of deze wel of niet ontvangen is) vormt het contract tussen ons.

Levering van producten
De AAL producten zullen individueel direct verstuurd worden naar het opgegeven afleveradres wanneer de bestelling is geplaatst, en binnen 30 dagen in de Europese Unie (EU). De normale levertijd in de EU is over het algemeen minder dan 10 dagen. Buiten de EU is de algemene levertijd gemiddeld minder dan 15 dagen. Verzending via PostNL of UPS.

Geaccepteerde Valuta’s
Wij zijn uitsluitend in staat om betalingen te accepteren in euro’s.

Annuleren van bestellingen
U kunt uw bestelling binnen de Europese Unie (EU) annuleren door ons hier schriftelijk van op de hoogte te brengen binnen 14 dagen nadat uw producten afgeleverd zijn. De annulering van uw bestelling kunt u bij ons melden via het hierboven vermelde adres. Indien u uw bestelling annuleert nadat wij de producten hebben verzonden, dan dient u de producten te retourneren naar het hierboven vermelde adres. De producten dienen geretourneerd te worden met ongebroken seals (zegels) en de verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. Het is niet langer mogelijk om uw bestelling te annuleren als u eenmaal de product containers geopend hebt of de producten gebruikt hebt. Wanneer u ervoor kiest om de producten te retourneren, dan is het uw verantwoordelijkheid om de producten in nieuwe staat en in originele verpakking te verzenden naar het juiste adres.

Om deze reden raden wij u met klem aan om een verzendverzekering af te sluiten. Zodra wij het product retour hebben ontvangen, inspecteren en bepalen wij of het product in een aanvaardbare staat verkeert, dan zullen wij vervolgens overgaan tot het crediteren van uw betaling naar uw oorspronkelijke betaalmethode. In het geval dat het product dat wij van u ontvangen niet in aanmerking komt voor restitutie of wordt ontvangen in een toestand die wij onacceptabel achten, dan behouden wij het recht voor om uw terugbetaling te ontzeggen. Beschadigde of gebruikte voorwerpen zullen maximaal 30 werkdagen door ons worden bewaard, tenzij de klant schriftelijk een afwijkend verzoek heeft ingediend voorafgaand aan de verwijdering van het item. Na 30 werkdagen zal het item worden verwijderd of geschonken.
Bestellingen buiten de EU zijn niet annuleerbaar en komen niet aanmerking voor een terugbetaling.

Verzendbeleid buiten de Europese Unie (EU)
Belastingen, Douanekosten en Accijnzen zijn volledig voor rekening van de klant bij bestellingen vanuit het buitenland. Elke zending die door de douane in bewaring wordt genomen vanwege het niet betalen van invoerrechten of heffingen, en vervolgens wordt teruggezonden door het vervoersbedrijf vanwege het weigeren van de levering door de klant, resulteert in een ongeoorloofde retour en er zal geen restitutie voor de bestelling verleend worden. Wij adviseren u dan ook ernstig rekening te houden met internationale belastingen en heffingen, voordat u besluit om een bestelling te plaatsen.

Website links van derde partijen
In een poging om onze bezoekers een toegevoegde waarde te bieden, is het mogelijk dat AAL doorverwijst naar websites die beheerd worden door derde partijen. Echter, zelfs als de derde partij aangesloten is bij AAL, dan nog heeft AAL geen controle of zeggenschap over deze gelinkte sites. Zij hebben allen een afzonderlijk beleid met betrekking tot privacy en gegevensbescherming, onafhankelijk van AAL. Deze gelinkte sites zijn er puur voor uw gemak en om die reden betreedt u ze dus op eigen risico. Desondanks streeft AAL er wel naar om de integriteit van haar website en de geplaatste links te beschermen. Om die reden stellen wij niet alleen feedback over onze site zeer op prijs, maar hechten we ook veel waarde aan uw mening over de links waar wij naar verwijzen (waaronder als een bepaalde link niet werkt).

Diversen
De geadverteerde producten op de websites zijn uitsluitend bedoeld voor individuele verkoop aan consumenten en niet bestemd voor doorverkoop. Op elk contract tussen ons beiden zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en deze vallen onder het Nederlands recht. In het geval van een geschil zal de Nederlandse rechtbank exclusieve rechtsbevoegdheid hebben.

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
Houd er a.u.b. rekening mee dat deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aangepast kunnen worden. Wij verwachten dat de meeste wijzigingen slechts een kleine aanpassing betreffen. Desalniettemin zullen wij deze wijzigingen voor u vermelden op deze pagina, voordat u de shopping procedure heeft afgerond.

Klachten

We hopen dat u geen reden tot een klacht heeft, maar als u dat wel heeft, dan horen we dat graag zodat we het kunnen proberen op te lossen en ervoor kunnen zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Neem contact op met onze klantenservice via [email protected]. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).