Retouren

U kunt uw bestelling binnen de Europese Unie (EU) annuleren door ons hier schriftelijk van op de hoogte te brengen binnen 14 dagen nadat uw producten afgeleverd zijn. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. De annulering van uw bestelling kunt u bij ons melden via het hierboven vermelde adres. Indien u uw bestelling annuleert nadat wij de producten hebben verzonden, dan dient u de producten te retourneren naar het hierboven vermelde adres. De producten dienen geretourneerd te worden met ongebroken seals (zegels) en de verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. Het is niet langer mogelijk om uw bestelling te annuleren als u eenmaal de product containers geopend hebt of de producten gebruikt hebt. Wanneer u ervoor kiest om de producten te retourneren, dan is het uw verantwoordelijkheid om de producten in nieuwe staat en in originele verpakking te verzenden naar het juiste adres. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Je dient daarbij een volledig ingevuld herroepingsformulier mee te sturen

Om deze reden raden wij u met klem aan om een verzendverzekering af te sluiten. Zodra wij het product retour hebben ontvangen, inspecteren en bepalen wij of het product in een aanvaardbare staat verkeert, dan zullen wij vervolgens overgaan tot het crediteren van uw betaling naar uw oorspronkelijke betaalmethode. In het geval dat het product dat wij van u ontvangen niet in aanmerking komt voor restitutie of wordt ontvangen in een toestand die wij onacceptabel achten, dan behouden wij het recht voor om uw terugbetaling te ontzeggen. Beschadigde of gebruikte voorwerpen zullen maximaal 30 werkdagen door ons worden bewaard, tenzij de klant schriftelijk een afwijkend verzoek heeft ingediend voorafgaand aan de verwijdering van het item. Na 30 werkdagen zal het item worden verwijderd of geschonken.
Bestellingen buiten de EU zijn niet annuleerbaar en komen niet aanmerking voor een terugbetaling.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

   

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                     — Bestelnummer :

       

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

   

— Naam/Namen consument(en)

   

— Adres consument(en) :

   

— IBAN Rekeningnummer:

   

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

   

— Datum(DD-MM-YYYY):

   

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.